search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


5 resulaten gevonden voor Femoral fracture in trials

Dynamic Locking Blade Plate (DLBP) versus Dynamic Hip Screw (DHS) voor gedisloceerde femurhals fracturen bij patiŽnten van 65 jaar en jonger. Een multicenter gerandomiseerd onderzoek.
- TRIAL ID
NTR7509
- ACRONYMDEFENDD
Gait Analysis after Internal Fixation for a Femoral Neck Fracture.
- TRIAL ID
NTR2437
- ACRONYM
RSA study on femoral neck fractures: DHS versus three cannulated hip screws.
- TRIAL ID
NTR2253
- ACRONYM
Cemented versus non-cemented hemiarthroplasty of the hip as a treatment for a displaced femoral neck fracture; a multi center randomised trial.
- TRIAL ID
NTR1508
- ACRONYMTo Cement or Not?
Fixation using Alternative Implants for the Treatment of Hip Fractures.
- TRIAL ID
NTR1151
- ACRONYMFAITH