search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


20 resulaten gevonden voor Obsessive-compulsive disorder (OCD) in trials

Cyclic versus continuous deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder
- TRIAL ID
NTR7394
- ACRONYMCyclic versus continuous DBS for OCD
Group Schema Therapy for Cluster-C Personality Disorders: a pilot study.
- TRIAL ID
NTR7115
- ACRONYM
Predicting treatment outcome in obsessive-compulsive disorder using neuroimaging biomarkers.
- TRIAL ID
NTR6575
- ACRONYMOCD-TBM
A virtual reality game for patients with Obsessive-Compulsive Disorder : Neuro-imaging
- TRIAL ID
NTR6420
- ACRONYMVR for OCD
Repetitive behavior in gamblers and obsessive-compulsive patients: a brain imaging study
- TRIAL ID
NTR6318
- ACRONYMCompulsivity in gambling and OCD
A virtual reality game for OCD
- TRIAL ID
NTR5935
- ACRONYMA virtual reality game for OCD
fOCUS: intensief doorpakken met jongeren met OCD
- TRIAL ID
NTR5771
- ACRONYM
Behandeleffecten van een kortdurende intensieve behandeling (8 dagen) van obsessief compulsieve stoornis en paniekstoornis bij patienten die nonresponder zijn op een eerdere cognitieve gedragstherapeutische behandeling.
- TRIAL ID
NTR4992
- ACRONYM
Metacognitive therapy vs. exposure and response prevention for obsessive-compulsive disorder: A randomized clinical trial
- TRIAL ID
NTR4855
- ACRONYM
Think different: effectiveness of an online training for children with obsessive-compulsive disorder
- TRIAL ID
NTR4275
- ACRONYMN/A
Cognitive Remediation Therapy (CRT) for eating disorders and obsessive compulsive disorders.
- TRIAL ID
NTR3865
- ACRONYM
DCS as an enhancer of ERP in panic disorder and OCD.
- TRIAL ID
NTR2050
- ACRONYMDCS study
Metabolic effects of deep brain stimulation in patients with obsessive compulsive disorder.
- TRIAL ID
NTR2000
- ACRONYMDBS-OCD
Is 'inference-based approach', een nieuwe psychotherapeutische behandeling voor patiŽnten met een obsessieve compulsieve stoornis met gering inzicht, effectiever dan een behandeling met cognitieve gedragstherapie? Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.
- TRIAL ID
NTR1801
- ACRONYMOCD-IBA Trial
The Role of the Endocannabinoid System in Psychiatric Disorders and Symptoms: a Pharmacological fMRI study.
- TRIAL ID
NTR1787
- ACRONYMTHC-phMRI in patients
The effectiveness of an algorithm of evidence-based treatments in patients with Obsessive-Compulsive Disorder
- TRIAL ID
NTR1444
- ACRONYMN/A
Onderzoek naar het effect van de toevoeging van D-cycloserine aan exposure sessies bij de behandeling van patiŽnten met een obsessieve-compulsieve stoornis.
- TRIAL ID
NTR1189
- ACRONYMN/A
Information processing, neuropsychological, and neurobiological processes in pediatric obsessive-compulsive disorder.
- TRIAL ID
NTR717
- ACRONYMN/A
Deep brain stimulation (DBS) of the nucleus accumbens in treatment-refractory patients with obsessive-compulsive disorder (OCD).
- TRIAL ID
NTR621
- ACRONYMN/A
Quetiapine augmentation to SRIs for patients with obsessive compulsive disorder: a double-blind, placebo-controlled study.
- TRIAL ID
NTR116
- ACRONYMN/A