search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Heart-lung machine in trials

Kosteneffectiviteit bepalen bij behandeling met mini-hart/longmachine bij kritisch zieke patiŽnten
- TRIAL ID
NTR6599
- ACRONYM
In vivo study of pulse conductance of oxygenators during pulsatile flow
- TRIAL ID
NTR1346
- ACRONYMPulse Conductance of Oxygenators