search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


10 resulaten gevonden voor Cardiac surgery in trials

Morphine intravenous vs. paracetamol intravenous after cardiac surgery in neonates and infants.
- TRIAL ID
NTR5448
- ACRONYMPACS (Pediatric Analgesia after Cardiac Surgery)
Dissociation of electrical signals between layers of the heart and development of atrial fibrillation
- TRIAL ID
NTR5370
- ACRONYMEPIC END
INFLAMMATORY INJURY of the LUNG after CARDIAC SURGERY
- TRIAL ID
NTR5314
- ACRONYMINFLAME
The effects of high oxygen levels on circulation during and after cardiac surgery.
- TRIAL ID
NTR4375
- ACRONYM
De effecten van verschillende doseringsverhoudingen van middelen die de stolling remmen of activeren op bloedverlies tijdens hartchirurgie.
- TRIAL ID
NTR3528
- ACRONYMRatio-PRO study
Sternum refixatie met behulp van ZipFix.
- TRIAL ID
NTR3355
- ACRONYM
PK STUDY.
- TRIAL ID
NTR3140
- ACRONYM
Comparison of Volulyte® versus Tetraspan® in patients undergoing cardiopulmonary bypass.
- TRIAL ID
NTR3137
- ACRONYMN/A
The POSITIVE (Pre-Operative STatin InterVEntion) study, preoperative statin intervention for valve surgery.
- TRIAL ID
NTR2673
- ACRONYMPOSITIVE
Een vergelijking van twee meetmethoden voor de mate van ontstolling gedurende cardiopulmonale bypass tijdens hartchirurgie.
- TRIAL ID
NTR1738
- ACRONYMACT-studie