search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


5 resulaten gevonden voor Spondyloarthritis in trials

A national quality registry for spondyloarthritis in daily practice in the Netherlands
- TRIAL ID
NTR6740
- ACRONYMSpA-Net
From Psoriasis to Arthritis
- TRIAL ID
NTR4626
- ACRONYMU-PsA
Dubbel-blind, gerandomiseerd onderzoek naar nilotinib bij spondyloartritis.
- TRIAL ID
NTR2834
- ACRONYMNilotinib
Biomarkers van chronische ontstekingsziekten van de gewrichten.
- TRIAL ID
NTR2832
- ACRONYM
Adalimumab bij perifere spondyloartritis zonder AS of PsA.
- TRIAL ID
NTR1806
- ACRONYMN/A