search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


4 resulaten gevonden voor Ingestive behaviour in trials

Healthy by Design: een leefstijlinterventie voor en door mbo-studenten
- TRIAL ID
NTR6816
- ACRONYMHealthy by Design
The healthy supermarket coach
- TRIAL ID
NTR6719
- ACRONYM
KEIGAAF: Kansen in Eindhoven voor een GezinsAAnpak met Fontys
- TRIAL ID
NTR6716
- ACRONYM
Eating rate and food intake.
- TRIAL ID
NTR1835
- ACRONYMSpeed study