search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


5 resulaten gevonden voor Perianal fistula in trials

Studie naar ontstekingsmechanismen in patiŽnten met fistels bij de ziekte van Crohn
- TRIAL ID
NTR6985
- ACRONYM-
Use of laser in the treatment of perianal fistulas
- TRIAL ID
NTR6892
- ACRONYMArFiLaS
Hyperbaric Oxygen Therapy for the Treatment of Perianal fistulas In Crohnís disease
- TRIAL ID
NTR6676
- ACRONYMHOT-TOPIC trial
Multimodal treatment of perianal fistulas in Crohn's Disesase: seton versus anti-TNF versus advancement plasty
- TRIAL ID
NTR4137
- ACRONYMPISA-trial
Evaluatie van dynamische MRI als voorspeller van respons op behandeling in patienten met perianale fistels bij de ziekte van Crohn.
- TRIAL ID
NTR1986
- ACRONYMN/A