search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


4 resulaten gevonden voor Conservative treatment in trials

Vroegtijdig belasten na niet-geopereerde botbreuk van de enkel
- TRIAL ID
NTR7143
- ACRONYMPANCAKE
Walking ALteration for Knee osteoarthritis.
- TRIAL ID
NTR6996
- ACRONYMThe WALK Study
Kosteneffectiviteit van vroege chirurgie versus fysiotherapie met optionele verlate meniscectomie in oudere patienten. Een gerandomiseerde multicenter studie.
- TRIAL ID
NTR3908
- ACRONYMESCAPE
Delta Xtend reversed shoulder prosthesis.
- TRIAL ID
NTR2186
- ACRONYMDelta Xtend