search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


5 resulaten gevonden voor Nephrotic syndrome in trials

Prevention of the return of nephrotic syndrome in children by adding levamisole to standard prednisone treatment.

Het voorkomen van terugval van het nefrotisch syndroom bij kinderen door het toevoegen van levamisol aan de standaardbehandelng met prednison.
- TRIAL ID
NTR7013
- ACRONYMLEARNS
REduceren van STEroiden bij kinderen met een Recidief Nefrotisch syndroom de RESTERN studie
- TRIAL ID
NTR5670
- ACRONYMRESTERN
Levamisole treatment for children with steroid sensitive nephrotic syndrome.
- TRIAL ID
NTR1769
- ACRONYMLevamisole trial
Randomised multi-centre study comparing mycophenolate and ciclospoine A in children with a frequent relapsing or corticoid dependent idiopathic nephrotic syndrome.
- TRIAL ID
NTR502
- ACRONYMN/A
Optimal treatment of steroid sensitive nephrotic syndrome in children.
- TRIAL ID
NTR255
- ACRONYMN/A