search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Forearm in trials

Correctie van verkeerd vastgegroeide onderarmbreuk
- TRIAL ID
NTR6499
- ACRONYM
Werkingsduur van het axillaire brachiale plexus blok voor pols-, hand- en onderarmchirurgie met kleine hoeveelheden lokaal anestheticum onder echogeleiding.
- TRIAL ID
NTR2371
- ACRONYMAXUS