search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Residual accommodation in trials

Een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek naar de doelmatigheid van cyclopentolaat 1% en cyclopentolaat 1% met tropicamide 1% bij kinderen. Afkorting: Doelmatigheid van cycloplegica.
- TRIAL ID
NTR2476
- ACRONYMEfficacy of cycloplegics