search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


7 resulaten gevonden voor Inflammation in trials

Studie naar ontstekingsmechanismen in patiŽnten met fistels bij de ziekte van Crohn
- TRIAL ID
NTR6985
- ACRONYM-
Exercise in patients with Rheumatoid Arthritis and Cardiovascular risks
- TRIAL ID
NTR6726
- ACRONYMthe eRAC study
The influence of apical periodontitis on the concentration of inflammatory mediators in peripheral blood plasma and the metagenomic profiling of endodontic infections.
- TRIAL ID
NTR6228
- ACRONYMAP, health & metagenome
Adult stem cell transplantation in severe blood poisining.
- TRIAL ID
NTR3495
- ACRONYMMSC in septic shock
Effect van broccoli zaailingen op ontsteking en insuline gevoeligheid na een testmaaltijd.
- TRIAL ID
NTR3435
- ACRONYM
Stimuleren van het onwillekeurige zenuwstelsel bij patienten die een darmoperatie ondergaan.
- TRIAL ID
NTR2867
- ACRONYMSANICS
Quality assessment of cell saved blood.
- TRIAL ID
NTR2712
- ACRONYMQuality assessment of autotransfusion