search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Symptom burden in trials

Grip op probleemgedrag bij jonge mensen met een dementie: de Beyond-II studie
- TRIAL ID
NTR5018
- ACRONYMBeyond-II
Optimization of complex palliative care at home by means of expert consultation via telemedicine.
- TRIAL ID
NTR2817
- ACRONYMFRONTIDA