search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS





MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


3 resulaten gevonden voor Chevron osteotomy in trials

Lange termijn resultaten van de Scarf en Chevron correctie osteotomie voor de correctie van Hallux Valgus. Een prospectief, gerandomiseerd onderzoek met meer dan 12 jaar opvolging.
- TRIAL ID
NTR5213
- ACRONYMHallux valgus, Scarf, Chevron, RCT, lng term follow up
Chevron osteotomy: immobilisation by cast or walking boot?
- TRIAL ID
NTR4251
- ACRONYM
The effect of postoperative physiotherapy, after Chevron osteotomy, on foot function. A randomized controlled trial.
- TRIAL ID
NTR2978
- ACRONYM