search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


21 resulaten gevonden voor Percutaneous Coronary Intervention (PCI) in trials

IMPROVE handstudie
- TRIAL ID
NTR7380
- ACRONYMIMPROVE
Het effect van opiaten op de werking van bloedplaatjes (P2Y12 receptor remming) bij patiŽnten met een hartinfarct (ST-Elevation Myocardial Infarction) die vooraf worden behandeld met gemalenTicagrelor
- TRIAL ID
NTR6785
- ACRONYMON-TIME-3
Veiligheid en effectiviteit van PCI optimalisatie door het gebruik van hoge resolutie IVUS vergeleken met de standaard behandeling bij patiŽnten met een lage FFR na de procedure
- TRIAL ID
NTR6711
- ACRONYM
Acute kidney injury in patients treated for symptomatic peripheral arterial disease
- TRIAL ID
NTR4921
- ACRONYMCIN in patients treated with PTA
Upper extremity dysfunction after dotter procedures via the wrist
- TRIAL ID
NTR4659
- ACRONYMARCUS
Assessment of patient preference of follow-up in cardiac stent trials
- TRIAL ID
NTR4656
- ACRONYMPAPAYA Study
Randomized Clinical Trial for Optimal Cardiac Rehabilitation.
- TRIAL ID
NTR3667
- ACRONYM(HR)2-study Nijmegen
Comparison of BIOdegradable Polymer and DuRablE Polymer Drug-eluting Stents in an All COmeRs PopulaTion: Randomized Multicenter Trial in an All Comers Population Treated Within thE NeThErlands 3 (TWENTE 3).
- TRIAL ID
NTR3592
- ACRONYMBIO-RESORT
Effects of a mindfulness based stress reduction program on psychological and physiological measures in cardiac patients.
- TRIAL ID
NTR3397
- ACRONYMMindfulHeart
Xience V stent vs. Cypher stent in all-comer patients: A randomized trial.
- TRIAL ID
NTR3170
- ACRONYMAPPENDIX-AMI
Kosteneffectiviteit van een op het CYP2C19 genotype gebaseerde behandeling met plaatjesremmende geneesmiddelen bij patiŽnten met een hartinfarct die gedotterd zijn.
- TRIAL ID
NTR3017
- ACRONYMPOPular Genetics
Early Beta blocker Administration before reperfusion in patients with ST-Elevation Myocardial Infarction who are planned to undergo primary PCI.
- TRIAL ID
NTR2572
- ACRONYMEarly-ŖAMI
DUrable Polymer-based STent CHallenge of Promus ElemEnt versus ReSolute Integrity (DUTCH PEERS): Randomized Multicenter Trial in All-Comers Population Treated Within Eastern NeThErlands-2 (TWENTE-2).
- TRIAL ID
NTR2413
- ACRONYMDUTCH PEERS/ TWENTE-2
Drug-Eluting Balloon vs Conventional Balloon Pre-dilatation: An Open Randomized Trial in Acute Myocardial Infarction.
- TRIAL ID
NTR2363
- ACRONYMDEBORA2
Drug Eluting Balloon vs conventional balloon predilatation an Open Randomized trial in Acute myocardial infarction.
- TRIAL ID
NTR1570
- ACRONYMDEBORA
High dose adenosine in acute myocardial infarction study
- TRIAL ID
NTR1394
- ACRONYMHAMMER 2
The Real-World Endeavor Resolute versus XIENCE V Drug-Eluting SteNt Study in TwentE
- TRIAL ID
NTR1256
- ACRONYMTWENTE
EXPLORE. Multi-center, randomized trial to study the impact of percutaneous coronary intervention on left ventricular function in patients with a non-infarct related chronic total occlusion after ST-elevation myocardial infarction: PCI vs. conservative approach in CTO patients after STEMI.
- TRIAL ID
NTR1108
- ACRONYMEXPLORE
Adenosine Administration during and after Primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction Ė a Randomized Controlled Trial (ADAPT).
- TRIAL ID
NTR1073
- ACRONYMADAPT
ANGIO-Seal or manual Compression After Coronary intervention Evaluation.
- TRIAL ID
NTR569
- ACRONYMAngiocare
Effects of treating exhaustion in angioplasty patients on new coronary events: Results of the Randomized Exhaustion Trial (EXIT).
- TRIAL ID
NTR386
- ACRONYMEXIT