search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


20 resulaten gevonden voor Percutaneous Coronary Intervention (PCI) in trials

Het effect van opiaten op de werking van bloedplaatjes (P2Y12 receptor remming) bij patiŽnten met een hartinfarct (ST-Elevation Myocardial Infarction) die vooraf worden behandeld met gemalenTicagrelor
- TRIAL ID
NTR6785
- ACRONYMON-TIME-3
Veiligheid en effectiviteit van PCI optimalisatie door het gebruik van hoge resolutie IVUS vergeleken met de standaard behandeling bij patiŽnten met een lage FFR na de procedure
- TRIAL ID
NTR6711
- ACRONYM
Acute kidney injury in patients treated for symptomatic peripheral arterial disease
- TRIAL ID
NTR4921
- ACRONYMCIN in patients treated with PTA
Upper extremity dysfunction after dotter procedures via the wrist
- TRIAL ID
NTR4659
- ACRONYMARCUS
Assessment of patient preference of follow-up in cardiac stent trials
- TRIAL ID
NTR4656
- ACRONYMPAPAYA Study
Randomized Clinical Trial for Optimal Cardiac Rehabilitation.
- TRIAL ID
NTR3667
- ACRONYM(HR)2-study Nijmegen
Comparison of BIOdegradable Polymer and DuRablE Polymer Drug-eluting Stents in an All COmeRs PopulaTion: Randomized Multicenter Trial in an All Comers Population Treated Within thE NeThErlands 3 (TWENTE 3).
- TRIAL ID
NTR3592
- ACRONYMBIO-RESORT
Effects of a mindfulness based stress reduction program on psychological and physiological measures in cardiac patients.
- TRIAL ID
NTR3397
- ACRONYMMindfulHeart
Xience V stent vs. Cypher stent in all-comer patients: A randomized trial.
- TRIAL ID
NTR3170
- ACRONYMAPPENDIX-AMI
Kosteneffectiviteit van een op het CYP2C19 genotype gebaseerde behandeling met plaatjesremmende geneesmiddelen bij patiŽnten met een hartinfarct die gedotterd zijn.
- TRIAL ID
NTR3017
- ACRONYMPOPular Genetics
Early Beta blocker Administration before reperfusion in patients with ST-Elevation Myocardial Infarction who are planned to undergo primary PCI.
- TRIAL ID
NTR2572
- ACRONYMEarly-ŖAMI
DUrable Polymer-based STent CHallenge of Promus ElemEnt versus ReSolute Integrity (DUTCH PEERS): Randomized Multicenter Trial in All-Comers Population Treated Within Eastern NeThErlands-2 (TWENTE-2).
- TRIAL ID
NTR2413
- ACRONYMDUTCH PEERS/ TWENTE-2
Drug-Eluting Balloon vs Conventional Balloon Pre-dilatation: An Open Randomized Trial in Acute Myocardial Infarction.
- TRIAL ID
NTR2363
- ACRONYMDEBORA2
Drug Eluting Balloon vs conventional balloon predilatation an Open Randomized trial in Acute myocardial infarction.
- TRIAL ID
NTR1570
- ACRONYMDEBORA
High dose adenosine in acute myocardial infarction study
- TRIAL ID
NTR1394
- ACRONYMHAMMER 2
The Real-World Endeavor Resolute versus XIENCE V Drug-Eluting SteNt Study in TwentE
- TRIAL ID
NTR1256
- ACRONYMTWENTE
EXPLORE. Multi-center, randomized trial to study the impact of percutaneous coronary intervention on left ventricular function in patients with a non-infarct related chronic total occlusion after ST-elevation myocardial infarction: PCI vs. conservative approach in CTO patients after STEMI.
- TRIAL ID
NTR1108
- ACRONYMEXPLORE
Adenosine Administration during and after Primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction Ė a Randomized Controlled Trial (ADAPT).
- TRIAL ID
NTR1073
- ACRONYMADAPT
ANGIO-Seal or manual Compression After Coronary intervention Evaluation.
- TRIAL ID
NTR569
- ACRONYMAngiocare
Effects of treating exhaustion in angioplasty patients on new coronary events: Results of the Randomized Exhaustion Trial (EXIT).
- TRIAL ID
NTR386
- ACRONYMEXIT