search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Toddlers in trials

De ontwikkeling van sensorische prikkelverwerking bij peuters na het hebben ondergaan van narcose bij een electieve chirurgische ingreep in dagbehandeling.
- TRIAL ID
NTR3306
- ACRONYMI/T-SP ANES
"Mum can I have some more vegetables today? GRISP-study (GRoente Iname en Smaakontwikkeling peuters) Smaakconditionering.
- TRIAL ID
NTR3253
- ACRONYMGRISP-study