search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


3 resulaten gevonden voor Spinal cord stimulation in trials

Onderzoek naar ruggenmergstimulatie voor de behandeling van diabetische neuropathische pijn, een evaluatie studie
- TRIAL ID
NTR6704
- ACRONYMSCSDNP2
The effects of cervical spinal cord stimulation on the cerebral blood flow.
- TRIAL ID
NTR3442
- ACRONYM
Understanding the influence of pain and spinal cord stimulation on evoked potentials and EEG.
- TRIAL ID
NTR3298
- ACRONYM