search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


7 resulaten gevonden voor Vulvar cancer in trials

De status van het micromilieu van de (schildwacht)klieren en tumor bij patiŽnten met HPV-positieve en HPV-negatieve kanker van de schaamlippen.
- TRIAL ID
NTR7021
- ACRONYMGINA (vulva)
Intraoperatieve detectie van de schildwachtklier met indocyanine groen gecombineerd met radioactief Nanocoll bij vulva kanker patienten.
- TRIAL ID
NTR3849
- ACRONYMGREEN LIGHT
Gerandomiseerde vergelijking tussen indocyanine groen en indocyanine groen gekoppeld aan humaan serum albumine bij intra-operatieve fluorescente beeldvorming van schildwachtklieren bij vulva kanker patienten.
- TRIAL ID
NTR2871
- ACRONYMGREEN LIGHT
Intra-operatieve fluorescente beeldvorming van schildwachtklieren bij vulva kanker.
- TRIAL ID
NTR2479
- ACRONYMGREEN LIGHT
Sentinel lymph node detection in vulvar cancer.
- TRIAL ID
NTR1983
- ACRONYMN/A
GROningen INternational Study on Sentinel nodes in Vulvar cancer. An observational study.
- TRIAL ID
NTR608
- ACRONYMGROINSS-V II
Efficacy of staging by sentinel lymph node procedure in vulvar cancer.
- TRIAL ID
NTR427
- ACRONYMN/A