search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


3 resulaten gevonden voor Cholecystitis in trials

Simultaneous Video and Audio Recording of Gallbladder Removal Using Minimally Invasive Surgery
- TRIAL ID
NTR7008
- ACRONYMSONAR-Trial
Perioperative antibiotic use in the treatment of acute inflammation of the gallbladder.
- TRIAL ID
NTR5802
- ACRONYMPEANUTS II
Een onderzoek naar de veiligheid en mogelijkheden van het plaatsen van een stent in de galblaas tijdens echo-endoscopie bij patiŽnten met een acute galblaasontsteking die niet in aanmerking komen voor een operatie.
- TRIAL ID
NTR3633
- ACRONYMGALAXY