search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Thrombin generation in trials

POC whole blood thrombin generation
- TRIAL ID
NTR4237
- ACRONYM
Invloed van inspanning door middel van wielrennen op het haemostatisch profiel.
- TRIAL ID
NTR3846
- ACRONYM