search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Diabetic ischemic ulcers in trials

Huidtemperatuur metingen bij de diabetische voet. Een observatie onderzoek naar de veranderingen van huidtemperatuur gedurende de dag
- TRIAL ID
NTR5209
- ACRONYMskin temperature changes in the diabetic foot
Does Applying More Oxygen Cure Lower Extremity Sores?
- TRIAL ID
NTR3944
- ACRONYMDAMOCLES