search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


10 resulaten gevonden voor Microbiome in trials

De smaakbeleving van zoet en de samenstelling van mond- en darmflora bij mensen met (risico op) diabetes
- TRIAL ID
NTR7212
- ACRONYMDiaBos
De beoordeling van de effectiviteit van twee probiotica bij het in stand houden van de mondgezondheid: een praktijkonderzoek.
- TRIAL ID
NTR7139
- ACRONYMPrOH-ACT
Intestinal microbiota in colorectalcancer
- TRIAL ID
NTR6957
- ACRONYMMicrobiota in CRC
Detection of FIT- , fecal- and mucosa associated microbiome and microRNA in patients with suspected colorectal adenomas or cancer
- TRIAL ID
NTR6656
- ACRONYM
Diagnostic test (ReceptIVFity) for recognition of embryo implantation failure in practice
- TRIAL ID
NTR6620
- ACRONYMImplementation; impact ReceptIVFity test on the decision
Verzameling van gegevens over mondgezondheid gedurende een marinemissie van vier maanden.
- TRIAL ID
NTR6608
- ACRONYMOHMIR
The role of microbiome in urea cycle defect disorders
- TRIAL ID
NTR6447
- ACRONYMUCD
The influence of Maternal Antibiotic use on Microbial colonisation in Infants
- TRIAL ID
NTR6000
- ACRONYMMAMI study
MOL onderzoek - Microbioom en Onderste Luchtweginfecties
- TRIAL ID
NTR5132
- ACRONYMMOL
Onderzoek microbioom gezonde kinderen.
- TRIAL ID
NTR3986
- ACRONYMMUIS