search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


22 resulaten gevonden voor Delirium in trials

Effect van muziek op de klinische uitkomst na heupfractuur operaties (MCHOPIN): een multicenter gerandomiseerde studie
- TRIAL ID
NTR7036
- ACRONYMMCHOPIN
Hydrocortisone as co-treatment to prevent neuropsychiatric adverse effects of dexamethasone.
- TRIAL ID
NTR6937
- ACRONYMDEXA-CORT
Randomised trial of haloperidol for delirium in critically ill patients
- TRIAL ID
NTR6725
- ACRONYMEuRIDICE
Implementation of the Pain, Agitation and Delirium bundle in the Intensive Care Unit: catches
- TRIAL ID
NTR6472
- ACRONYM
The impact of nUrsiNg DEliRium Preventive INterventions in the Intensive Care Unit: A study protocol for a multi-centre, stepped wedge randomized controlled trial
- TRIAL ID
NTR6319
- ACRONYMUNDERPIN-ICU
OUTO study
- TRIAL ID
NTR5932
- ACRONYMOUTO
70PLUS outpatient clinic, pre operative optimalisation for prevention of delirium.
- TRIAL ID
NTR5763
- ACRONYMOptimalisatie oUderen Traject preOperatief
Sleep and biorhythm in the ICU
- TRIAL ID
NTR5345
- ACRONYMSleep-ICU
Effects of Implementation of a new Pain, Agitation, and Delirium guideline in the Intensive Care Unit.
- TRIAL ID
NTR4902
- ACRONYM
Melatonin rhythm in older ICU patients
- TRIAL ID
NTR4438
- ACRONYM
The Hospital Elder Life Program (HELP) een interventie ter voorkoming van acute verwardheid (delier) bij ouderen tijdens een ziekenhuisopname.
- TRIAL ID
NTR3842
- ACRONYMHELP
Acute cardiometabole risico’s tijdens de behandeling met haloperidol bij ouderen.
- TRIAL ID
NTR3679
- ACRONYMCMH- study
Haloperidol prophylaxis in older emergency department patients.
- TRIAL ID
NTR3207
- ACRONYMHARPOON
Improving care for hospitalized elderly patients: The effects of an e-learning tool.
- TRIAL ID
NTR2885
- ACRONYM
Early Recognition and Optimal Treatment of Delirium in Patients with Advanced Cancer.
- TRIAL ID
NTR2559
- ACRONYM
Delirium Op de PICU studie (DOP-studie).
- TRIAL ID
NTR2065
- ACRONYMDOP
The effects of melatonin in the treatment of delirium- a double blind, randomized, placebo-controlled trial.
- TRIAL ID
NTR1657
- ACRONYMMAPLE B
MAPLE A (Melatonin Against PLacebo in Elderly patients).
- TRIAL ID
NTR1576
- ACRONYMMAPLE A
Rivastigmine as a treatment in delirium; a pilot study
- TRIAL ID
NTR1395
- ACRONYMN/A
The effects of melatonin versus placebo on post-operative delirium (POD) in hip fracture patients – a randomized double-blind trial
- TRIAL ID
NTR1225
- ACRONYMMAPLE
Delirium treatment at the surgical ward (DELTa S) Treatment of delirium: rivastigmine or haloperidol as primary treatment for delirium in elderly patients with a fractured hip. A randomized placebo-controlled study.
- TRIAL ID
NTR537
- ACRONYMDELTa S
Delirium treatment at the geriatric ward (DELTa G) Treatment of delirium: rivastigmine or haloperidol as primary treatment for delirium in delirious patients on a geriatric ward. A randomized placebo-controlled study.
- TRIAL ID
NTR533
- ACRONYMDELTa G