search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Group care in trials

Effecten van GroepsconsulTen op zElfmAnageMent en therapietrouw in sikkelcelziekte (TEAM studie).
- TRIAL ID
NTR4750
- ACRONYMTEAM studie.
De effecten van CenteringPregnancy™ in Nederland
- TRIAL ID
NTR4178
- ACRONYMCONNECT-IN studie: Consortiumonderzoek Noordelijk Zuid-Holland naar effecten van Centering in Nederland