search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Comfort in trials

Afdrukken in de huid, huidtemperatuur en comfort van twee nekkragen
- TRIAL ID
NTR6979
- ACRONYM
Indicators for skin damage comparing two types of spineboard.
- TRIAL ID
NTR4537
- ACRONYMBiomarkers spineboard