search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


3 resulaten gevonden voor Renal cell carcinoma in trials

Effect van een zoutbeperkt dieet op de bloeddrukstijging die door behandeling met sunitinib of regorafenib kan ontstaan
Subtitel:
Preventie van bijwerkingen vanVEGF-remmers door zoutbeperking (SUN-SALT studie)
- TRIAL ID
NTR7556
- ACRONYMSUN-SALT
The influence of probenecid on the metabolism of sorafenib
- TRIAL ID
NTR6967
- ACRONYMPROSORA
Increasing the amount of pazopanib in the blood by splitting intake moments
- TRIAL ID
NTR6275
- ACRONYMN17PSI (pazopanib split intake)