search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Socioeconomic status in trials

Onderzoek naar het gebruik van drie online trainingen voor slapen, stress en piekeren met begeleiding in de huisartsenpraktijk voor het verminderen van depressieve klachten
- TRIAL ID
NTR6812
- ACRONYM
Positive Health beyond boundaries in community care
- TRIAL ID
NTR6543
- ACRONYM