search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Child poverty in trials

Effects of a school-based interdisciplinary intervention on child poverty, academic acheievement, and health
- TRIAL ID
NTR6571
- ACRONYMStadsscholen020: evaluatie van een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen