search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Partner violence in trials

SAFE: Een eHealth interventie voor vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld
- TRIAL ID
NTR7313
- ACRONYMSAFE
The effectiveness of "De Nieuwe Toekomst", a Dutch intervention for victims of intimate partner violence
- TRIAL ID
NTR6628
- ACRONYM