search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Brain metastasis in trials

Screening op hersenmetastasen bij niet kleincellig longkanker: de psychologische impact van de diagnose asymptomatische hersenmetastasen; een focus groep onderzoek
- TRIAL ID
NTR7417
- ACRONYM
TKI concurrent with cerebral radiation therapy Dutch: TKI tegelijkertijd met bestraling van de hersenen
- TRIAL ID
NTR6707
- ACRONYMSATIN