search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Menopausal female in trials

Optimale medicinale behandeling van vrouwen met verdenking van cardiale pijn op de borst. Een gerandomiseerd observationeel klinisch onderzoek.
- TRIAL ID
NTR6965
- ACRONYMCHESNUT-STUDY