search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) in trials

Validatie van meting met enkele urethrale druksensor in het aantonen van drukvariaties in de urethra tijdens vullings cystometrie
- TRIAL ID
NTR7009
- ACRONYMVALUPRES