search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Levamisol in trials

Prevention of the return of nephrotic syndrome in children by adding levamisole to standard prednisone treatment.

Het voorkomen van terugval van het nefrotisch syndroom bij kinderen door het toevoegen van levamisol aan de standaardbehandelng met prednison.
- TRIAL ID
NTR7013
- ACRONYMLEARNS