search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Postoperative pain relief in trials

Pijnstilling na verwijdering van de alvleesklierkop: Een multicenter onderzoek in Nederland
- TRIAL ID
NTR7318
- ACRONYMTriple P study