search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Sensory Recovery in trials

Een microchirurgische zenuwaansluiting bij eigen weefsel borstreconstructies voor verbetering van het gevoel en de kwaliteit van leven.
- TRIAL ID
NTR7500
- ACRONYMThe DBR-NERVES trial