search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


9 resulaten gevonden voor Laparoscopy in trials

Simultaneous Video and Audio Recording of Gallbladder Removal Using Minimally Invasive Surgery
- TRIAL ID
NTR7008
- ACRONYMSONAR-Trial
Pressure
- TRIAL ID
NTR6422
- ACRONYMPRESSURE
Laparoscopic versus Open Gastrectomy: a multicenter randomized controlled trial
- TRIAL ID
NTR4767
- ACRONYMLOGICA-trial
Onderzoek naar het met een fluorescerende stof zichtbaar maken van de galwegen tijdens operatie voor het verwijderen van de galblaas in patiŽnten met gecompliceerd galsteenlijden
- TRIAL ID
NTR4680
- ACRONYM
Is een kijkoperatie nuttig om te bepalen of een operatie voor eierstokkanker zal slagen.
- TRIAL ID
NTR2644
- ACRONYMLAPOVCA
Optimalisation of the perioperative treatment in kidney donors: Fast track perioperative care program vs standard perioperative care program in hand-assisted laparoscopic donornephrectomy.
- TRIAL ID
NTR2080
- ACRONYMFAST TRIAL
Hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy of the right or left kidney.
- TRIAL ID
NTR1027
- ACRONYMLAPNIER STUDY
Bacterial translocation, and intestinal permeability in patients undergoing open or laparoscopic total colectomy. - open, right side or left side first laparoscopically -
- TRIAL ID
NTR1025
- ACRONYMBactTrans
Hemostasis with vesselsealinstrument compared to conventional bipolar coagulation in laparascopic hysterectomy and/or salpingo-ooforectomy. a randomised trial
- TRIAL ID
NTR964
- ACRONYMN/A