search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Erasmus Medical Center Rotterdam, MRACE doelmatigheidsonderzoek in trials

Het nut van driedimensionale virtual reality echoscopie tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap
- TRIAL ID
NTR6309
- ACRONYMVIRTUAL REALITY FETUS STUDY
DAPPER-studie.
- TRIAL ID
NTR3015
- ACRONYMDAPPER