search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


3 resulaten gevonden voor ZNA Middelheim - Koningin Paola Kinderziekenhuis, Department of Anaesthesia in trials

DE INVLOED VAN PREOPERATIEF EMOTIONEEL EN GEDRAGSMATIG FUNCTIONEREN VAN KINDEREN TUSSEN 6 EN 12 JAAR OP POSTOPERATIEVE PIJN NA ADENOTONSILLECTOMIE IN DAGZIEKENHUIS.

EEN PROSPECTIEF COHORT ONDERZOEK.
- TRIAL ID
NTR3956
- ACRONYMCBCL ĘC A/AT ĘC POK/6-12
DE INVLOED VAN PREOPERATIEF EMOTIONEEL EN GEDRAGSMATIG FUNCTIONEREN VAN KINDEREN TUSSEN 1.5 EN 5 JAAR OP POSTOPERATIEVE PIJN NA ADENOTONSILLECTOMIE IN DAGZIEKENHUIS.

EEN PROSPECTIEF COHORT ONDERZOEK.
- TRIAL ID
NTR3955
- ACRONYMCBCL - A/AT- POK 1.5-5
De ontwikkeling van sensorische prikkelverwerking bij peuters na het hebben ondergaan van narcose bij een electieve chirurgische ingreep in dagbehandeling.
- TRIAL ID
NTR3306
- ACRONYMI/T-SP ANES