search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


13 resulaten gevonden voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in trials

Optimizing primary vaccination schedule for premature infants
- TRIAL ID
NTR7340
- ACRONYMPRIEMA
Workplace sitting
- TRIAL ID
NTR7142
- ACRONYM
Risk Communication about Alternative Health Promotion Strategies
- TRIAL ID
NTR6750
- ACRONYMRICALTS
Effect of blue light from electronic devices on melatonin and sleep/wake rhythms in high school children
- TRIAL ID
NTR6722
- ACRONYM
Effect of blue light from electronic devices on melatonin and sleep/wake rhythms in high school children
- TRIAL ID
NTR6712
- ACRONYM
AMPrEP (Amsterdam PrEP project)
- TRIAL ID
NTR5411
- ACRONYMAMPrEP (Amsterdam PrEP project)
Web-based education to support mothers in their decision making about the HPV-vaccination of their daughter
- TRIAL ID
NTR4935
- ACRONYM
Strengthening memory immunity in the aged population by vaccinating pre-elderly
- TRIAL ID
NTR4636
- ACRONYMStimulAge-study
Influence of publicly available online information on tobacco additives on smoking behavior in the Netherlands
- TRIAL ID
NTR4620
- ACRONYM
Study the immune responses after pertussis vaccination in adults
- TRIAL ID
NTR4494
- ACRONYMVIKING-studie
Study of the long-term immune response after pertussis vaccination
- TRIAL ID
NTR4089
- ACRONYMKIM-studie (in Dutch: Kinkhoest IMmunisatie)
Postoperative effects of preoperative caloric and protein restriction.
- TRIAL ID
NTR3663
- ACRONYMPROTECT
Onderzoek naar de bijwerkingen en immuunrespons na een boostervaccinatie tegen polio, toegediend met een naaldloze Jet Injector.
- TRIAL ID
NTR2196
- ACRONYM