search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Stichting wamU (wetenschappelijke activiteiten maastrichtse urologie) in trials

Onderzoek naar de optimale duur van de testperiode van behandeling met sacrale neuromodulatie.
- TRIAL ID
NTR4259
- ACRONYM“Wash in – wash out”