search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor Covidien (Dublin, Ireland) in trials

Implementatiestudie screening op aangeboren hartafwijkingen in Nederland
- TRIAL ID
NTR4833
- ACRONYMPOLAR study
POLS study
- TRIAL ID
NTR4365
- ACRONYMPOLS study