search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


3 resulaten gevonden voor GGZ Friesland in trials

The effectiveness of a 12-week clinical trauma therapy program for victims suffering from post-traumatic stress disorder after childhood sexual abuse.
- TRIAL ID
NTR6678
- ACRONYM
Do healthcare professionals benefit from suicide prevention training trough e-learning?
- TRIAL ID
NTR6247
- ACRONYMNA (not available)
Heeft het zin om mensen zoals huisartsen, politieagenten, docenten, thuiszorgmedewerkers, etc te trainen om beter su´cidaal gedrag te herkennen, vaardiger te zijn in het contact maken met su´cidale mensen en hen te leren hoe ze su´cidale mensen kunnen motiveren voor en verwijzen naar professionele hulp?
- TRIAL ID
NTR5381
- ACRONYMGPS-study