search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


2 resulaten gevonden voor H2020, grant agreement number 644000 in trials

Gaze tracking during upper extremity movements in stroke
- TRIAL ID
NTR6744
- ACRONYM
Invloed van een robotische handschoen op het reiken en grijpen na CVA
- TRIAL ID
NTR6097
- ACRONYM