search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) in trials

Een studie naar de veiligheid en effecten van psychotherapie in combinatie met MDMA als behandeling voor zware post-traumatische stress stoornis
- TRIAL ID
NTR6670
- ACRONYMM-PSY-PTSD, MDMA4PTSD