search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


1 resulaten gevonden voor Titus Health Care B.V. in trials

Mentaal welzijn en kwaliteit van leven na insertie van een LNG-IUD versus een Cu-IUD. Een prospectieve studie.
- TRIAL ID
NTR6983
- ACRONYME-CHIQ study