search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Prospectieve studie naar de ontwikkeling van hoofdpijn bij het ontstaan van een beroerte.


- candidate number5267
- NTR NumberNTR1659
- ISRCTNISRCTN wordt niet meer aangevraagd
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR10-feb-2009
- Secondary IDs Atrium Medisch Centrum Heerlen
- Public TitleProspectieve studie naar de ontwikkeling van hoofdpijn bij het ontstaan van een beroerte.
- Scientific TitleProspectieve studie naar de ontwikkeling van hoofdpijn bij het ontstaan van een CVA.
- ACRONYMN/A
- hypothesis1. Hoofdpijn komt vaker voor bij corticale infarcten en vertebrobasilaire infarcten dan bij lacunaire infarcten;
2. Infarcten in de posterieure circulatie veroorzaken vaker hoofdpijn;
3. PatiŽnten met hypertensie hebben minder vaak hoofdpijn dan patiŽnten zonder hoofdpijn, doordat zij eerder een lacunair infarct dan een corticaal infarct krijgen;
4. PatiŽnten met een lacunair infarct en hoofdpijn hebben ook corticale ischemie;
5. PatiŽnten met hoofdpijn bij een ischemisch CVA hebben meer secundaire achteruitgang dan patiŽnten zonder hoofdpijn;
6. PatiŽnten met een hersenbloeding hebben niet vaker hoofdpijn dan patiŽnten met een herseninfarct.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedIschemic stroke, Stroke, Cerebral ischaemia, Cerebral bleeding, Headache
- Inclusion criteriaAlle patiŽnten die worden opgenomen op de Brain Care Unit in het Atrium Medisch Centrum Heerlen met een ischemisch CVA of een intracerebraal hematoom.
- Exclusion criteriaPatiŽnten die de Nederlandse taal niet begrijpen en/of spreken.
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedno
- groupParallel
- TypeSingle arm
- Studytypeobservational
- planned startdate 11-jan-2008
- planned closingdate5-jan-2009
- Target number of participants200
- Interventionsgeen
- Primary outcome1. Ontstaan van hoofdpijn bij het CVA;
2. VAS pijnscore 0-10 voor de hoofdpijn bij het CVA;
3. Lokalisatie en aard van de hoofdpijn;
4. Aanwezigheid van infectie bij het CVA bij opname gemeten aan de hand van het CRP en leukocyten-aantal.
- Secondary outcome1. Maximum en minimum tensie-waarden bij opname, en dag 1-3 post stroke;
2. CRP verhoging op dag 1-3 na opname;
3. Leukocytose op dag 1-3;
4. Risicofactoren als TIA's, carotisstenose, atriumfibrileren, hypercholesterolemie, hypertensie en diabetes mellitus worden uitgevraagd bij opname.
- Timepoints1. Moment van opname;
2. 1e dag post-stroke;
3. 2de dag post stroke;
4. 3de dag post stroke.
- Trial web siteN/A
- statusinclusion stopped: follow-up
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIES R.C.O.S. Pasmans
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIES R.C.O.S. Pasmans
- Sponsor/Initiator Atrium Medical Center, Heerlen
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
Atrium Medical Center, Heerlen
- PublicationsN/A
- Brief summaryProspectieve studie naar de ontwikkeling van hoofdpijn bij het ontstaan van een CVA. Met dit onderzoek gaan we na wat de relatie is tussen hoofdpijn en de verschillende subtypen van beroerte (cerebrovasculair accident of; CVA). De aandacht gaat daarbij vooral uit naar infarcten, maar om een goede vergelijking te kunnen maken tussen het voorkomen van hoofdpijn bij een bloedig CVA en een infarct zullen ook patiŽnten met een intracerebrale bloeding worden geÔncludeerd. Er wordt gekeken naar de lokatie en type van het CVA, de bloeddruk, de infectieparameters en andere risicofactoren en hun invloed op het vůůrkomen van hoofdpijn.
- Main changes (audit trail)
- RECORD10-feb-2009 - 14-sep-2009


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl