search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Diffusion of computer tailored behavior change programs through the Health Monitor system.


- candidate number5674
- NTR NumberNTR1786
- ISRCTNISRCTN wordt niet meer aangevraagd
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR29-apr-2009
- Secondary IDs ZonMW
- Public TitleDiffusion of computer tailored behavior change programs through the Health Monitor system.
- Scientific TitleDiffusion of computer tailored behavior change programs through the Health Monitor system.
- ACRONYMDiffusion of computer tailored lifestyle programs
- hypothesisBy using a proactive approach (prompts) compared to a reactive approach CT (computer tailored) program use will be increased by 20 %.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedSmoking, Malnutrition, Physical inactivity, Excessive alcohol intake
- Inclusion criteria1. Adults, aged 18-65, male or female;
2. Sufficient understanding of Dutch language;
3. Participation in Health Monitor 2009.
- Exclusion criteria1. Aged under 18 or above 65;
2. Insufficient understanding of Dutch language;
3. No participation in Health Monitor 2009.
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedyes
- masking/blindingSingle
- controlNot applicable
- groupParallel
- Type2 or more arms, randomized
- Studytypeintervention
- planned startdate 15-mei-2009
- planned closingdate15-feb-2011
- Target number of participants4500
- InterventionsDe interventie, bestaande uit een combinatie van advies-op-maat programma’s, zal gericht zijn op vijf gezondheidsgedrag; beweging, groenten en fruit consumptie, roken en alcoholconsumptie. De combinatie van programma’s zal geďntegreerd worden binnen de bestaande Monitor Volksgezondheid en zal resulteren in een zogenaamd Gezondheidspaspoort. Met behulp van dit paspoort ontvangen mensen niet alleen feedback over hun huidige gezondheidsstatus, risico’s die verbonden zijn aan deze status, maar ook suggesties om bepaalde gezondheidsgedragingen te veranderen (indien niet aan de Nederlandse normen wordt voldaan) en advies over hoe dit bereikt kan worden. Gebruikers hebben de kans om het Gezondheidspaspoort onbeperkt te bezoeken en te gebruiken. Deze interventie zal proactief aan deelnemers in de experimentele conditie worden aangeboden. Dit betekent dat mensen binnen deze conditie om de drie maanden een herinnering zullen ontvangen om het Gezondheidspaspoort te bezoeken en te gebruiken. Deelnemers in de controlegroep zullen deze herinneringen echter niet ontvangen. Binnen deze groep wordt dus gebruik gemaakt van een re-actieve benadering.
- Primary outcomeStudie 1:
De primaire uitkomstsmaten bestaan uit mate van gebruik (eerste gebruik en herhaald gebruik) van het Gezondheidspaspoort en de mate van tevredenheid over de nieuwe dienst binnen een periode van drie maanden.

Studie 2:
De primaire uitkomstmaten bestaan uit mate van herhaald gebruik van het Gezondheidspaspoort, mate van tevredenheid over de nieuwe dienst and de mate van gedragsverandering.
- Secondary outcomeStudie 2:
Secundaire uitkomstmaten bestaan uit totale tabaksconsumptie, totale mate van beweging, totale totale groente en fruit, consumpte, risicoperceptie, attitudes, eigen effectiviteit, sociale invloed, actie en coping plannen en intentie om betreffende gedragingen te veranderen. Mogelijke verschillende betreffende deze variabelen tussen de controle en de experimentele groep zullen bestudeerd worden.
- Timepoints6, 12 en 18 maanden.
- Trial web siteN/A
- statusopen: patient inclusion
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIES F. Schneider
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIES
- Sponsor/Initiator
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
ZON-MW, The Netherlands Organization for Health Research and Development
- PublicationsN/A
- Brief summaryN/A
- Main changes (audit trail)
- RECORD29-apr-2009 - 23-sep-2009


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl