search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


EN - Research regarding the development of chronic pain.
NL - Onderzoek naar het ontstaan van chronische pijn.- candidate number9806
- NTR NumberNTR2948
- ISRCTNISRCTN wordt niet meer aangevraagd.
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR21-jun-2011
- Secondary IDs36838 METC Twente, Enschede
- Public TitleEN - Research regarding the development of chronic pain.
NL - Onderzoek naar het ontstaan van chronische pijn.
- Scientific TitleEN - The transition from acute to chronic pain in patients with acute musculoskeletal trauma.
NL - De transitie van acute naar chronische pijn bij patiŽnten met acuut musculoskeletaal trauma.
- ACRONYMPROTACT -PROgnostic factors for Transition from Acute to Chronic pain in Trauma patients
- hypothesisEN - Unrelieved chronic pain represents a major problem for individual patients and is also a socio-economic burden for health services and the community at large. Although the etiology of musculoskeletal chronic pain following trauma is not well understood, numerous retrospective studies have shown that a significant proportion (15%) of chronic pain patients have a history of traumatic injury. It is still unknown who will transit form an acute to a chronic pain state. Multiple determinants may be responsible for developing chronic pain. To understand more about this transition a a prospective follow-up study over a prolonged period of time including patients with an acute pain onset is needed. Early detection of risk factors and appropriate preventive strategies are necessary to avoid the development and subsequently the consequences of chronic musculoskeletal pain. Objectives of the study are to determine the incidence of chronic pain and to identify risk factors for the development of chronic musculoskeletal pain after trauma to the extremities of the musculoskeletal system. Secondary objectives are determination of the prevalence of acute pain and epidemiological characteristics of patients with trauma to the extremities of the musculoskeletal system in the Emergency Department. Additionally, an inventory of health care utilization will be made for the cost analysis of acute and chronic musculoskeletal pain after trauma.

NL - Acute musculoskeletale pijn als gevolg van een fractuur, luxatie of distorsie komt vaak voor bij patiŽnten op de Spoedeisende Hulp. Deze acute pijn treedt op direct nadat het weefsel beschadigd is. Het is een waarschuwingssignaal dat de patiŽnt er op attent maakt dat er ergens iets niet goed gaat en dat de patiŽnt ervoor behoedt om risico's te lopen. Sommige van deze patiŽnten ontwikkelen echter chronische pijn. Deze chronische pijn ontstaat doordat het normale systeem van pijnsignaal verwerking niet goed meer functioneert. Er is geen weefselschade meer, maar er wordt wel voortdurend een pijnsignaal afgegeven. De transitie van acute musculoskeletale pijn naar chronische musculoskeletale pijn is een fenomeen dat bij ongeveer 10 tot 70% van de patiŽnten optreedt, afhankelijk van de diagnose. Het ontstaan van chronische musculoskeletale pijn uit een ogenschijnlijk genezen letsel is onduidelijk. Het is daarom belangrijk om prognostische factoren te vinden die bepalend zijn voor de transitie van acute naar chronische pijn, zodat in de toekomst preventieve interventies ontwikkeld kunnen worden om chronische pijn te voorkomen. Onbehandelde chronische pijn vormt namelijk een belangrijk probleem voor de individuele patiŽnt, maar heeft ook grote sociaaleconomische consequenties voor het gezondheidszorgsysteem en de maatschappij in het algemeen. In deze studie zullen prognostische factoren gevonden worden die bepalend zijn voor de transitie van acute naar chronische pijn. Op basis van deze studieresultaten kan worden voorspeld welke patiŽnten een hoger risico lopen op de ontwikkeling van chronische pijn.Primair is het onderzoek gericht op het vinden van prognostische factoren die de transitie naar chronische musculoskeletale pijn bespoedigen. Hierbij wordt allereerst gekeken naar de prevalentie van acute pijn en de incidentie van chronische pijn na acuut musculoskeletaaltrauma. Tot slot wordt een inventarisatie gemaakt van het kost- en zorggebruik van de patiŽnten.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedChronic pain, First Aid, Musculoskeletal trauma, Acute pain
- Inclusion criteriaEN
1. Adult patients with injury to extremities of the musculoskeletal system, who are admitted to the emergency department of Medisch Spectrum Twente, The Netherlands;
2. Age: 18 till 69 years;
3. Ability to read, speak and understand Dutch.

NL
1. Volwassen patiŽnten die zich presenteren op de Spoedeisende Hulp met acute musculoskeletale pijn aan de extremiteiten van het steun en bewegingsapparaat;
2. Volwassen patiŽnten vanaf 18 tot 69 jaar;
3. Nederlandse taal vaardig.
- Exclusion criteriaEN
1. Patients with a life or limb threatening condition;
2. Patients with polytrauma to the musculoskeletal system;
3. Patients with cognitive disability.

NL
1. PatiŽnten met een levensbedreigende conditie;
2. PatiŽnten met polytrauma aan het steun en bewegingsapparaat;
3. Patienten met een geestelijke beperking.
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedno
- groupParallel
- TypeSingle arm
- Studytypeobservational
- planned startdate 1-sep-2011
- planned closingdate1-dec-2013
- Target number of participants2200
- InterventionsEN - No interventions (is an observational study), data gathering through the use of questionnaires and hospital registration.
NL - Onderzoek is observationeel zonder invasieve bepalingen. Vragenlijsten en ziekenhuisregistratie worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de deelnemendepatienten.
- Primary outcomeEN - Main endpoints of the study are the pain outcomes; the presence of pain and the severity of pain at 3, 6 and 12 months.
NL - Primaire uitkomsten zijn de pijnuitkomsten; de aanwezigheid en ernst van pijn na 3, 6 en 12 maanden.
- Secondary outcomeEN - The following potential risk factors will be recorded: demographic charactistics and information relating to the injury, pain (management), psychosocial and health characteristics. Additionally, health care utilization will be recorded.
NL - De volgende potentiele risicofactoren worden onderzocht: demografische gegevens, informatie over het letsel, pijn (bestrijding) karakteristieken, psychosociale en gezondheidgerelateerde gegevens. Daarnaast het zorggebruik van de patiŽnt in kaart gebracht.
- TimepointsEN - Questionnaires during Emergency department visit, 1,3,6 and 12 months. Hospital registration data collection during follow-up period.
NL - Vragenlijsten na spoedeisende hulp bezoek en 1, 3, 6 en12 maanden. Ziekenhuisregistratie gedurende follow-up.
- Trial web sitehttp://www.utwente.nl/mb/htsr/Staff/pierik.doc/
- statusrecruitement status not public
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIESPhD. C.J.M. Doggen
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIESPhD. C.J.M. Doggen
- Sponsor/Initiator University of Twente, Medisch Spectrum Twente
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
Department Health Technology & Services Research School of Management & Governance University of Twente, Universiteitsfonds Twente
- PublicationsN/A
- Brief summaryUnrelieved chronic pain represents a major problem for individual patients and is also a socio-economic burden for health services and the community at large. Multiple determinants may be responsible for developing chronic pain. To understand more about this transition a a prospective follow-up study over a prolonged period of time including patients with an acute pain onset is needed. Early detection of risk factors and appropriate preventive strategies are necessary to avoid the development and subsequently the consequences of chronic pain.
- Main changes (audit trail)
- RECORD21-jun-2011 - 3-jul-2011


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl