search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Analyse van gen-omgevingsfactoren vóór en vroeg in de zwangerschap voor het voorspellen van zwangerschapscomplicaties.


- candidate number15900
- NTR NumberNTR4356
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR18-dec-2013
- Secondary IDsTRC-nummer: R32 METC-nummer: 2004-227
- Public TitleAnalyse van gen-omgevingsfactoren vóór en vroeg in de zwangerschap voor het voorspellen van zwangerschapscomplicaties.
- Scientific TitleAnalyse van gen-omgevingsfactoren vóór en vroeg in de zwangerschap voor het voorspellen van zwangerschapscomplicaties.
- ACRONYMPREDICT
- hypothesisZwangerschap is een “stress” test voor ziekten op latere leeftijd, zoals het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studied
- Inclusion criteriaVrouwen: - vrouwen die voor medische preconceptie counseling en/of preconceptie counseling gericht op voeding en leefstijl op de polikliniek komen (Gezond Zwanger Worden-GZW) - vrouwen die voor een controle op de polikliniek komen - vrouwen die op de polikliniek komen voor prenatale diagnostiek - 18 jaar en ouder - Wilsbekwaam - alle klinische patiënten die worden opgenomen met een intra-uteriene groeivertraging (< P10 volgens Kloosterman (12)) en/of pre-eclampsie, aangeboren afwijking en/of vroeggeboorte en/of tweelingzwangerschap - vrouwen die bevallen zijn in het Erasmus MC/Geboortecentrum Sophia - bereid tot tekenen van het informed consent Partners: - 18 jaar en ouder - wilsbekwaam
- Exclusion criteriaPartners: - niet-biologische vader
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedno
- group[default]
- TypeSingle arm
- Studytypeobservational
- planned startdate 14-jan-2009
- planned closingdate
- Target number of participants0
- Interventionsn.v.t.
- Primary outcomeFertiliteitsparameters, embryonale en foetale groei parameters,
- Secondary outcomeMaternale en paternale gezondheid en ziekten, epigenetische profielen bij ouders en kind
- TimepointsContinu (er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens die in het kader van de standaardzorg worden verzameld).
- Trial web siten.v.t.
- statusopen: patient inclusion
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIES
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIESProf. dr. R.P.M. Steegers -Theunissen
- Sponsor/Initiator
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
- Publications1. Gijtenbeek M, Bogers H, Groenenberg IA, Exalto N, Willemsen SP, Steegers EA, Eilers PH, Steegers-Theunissen RP. First trimester size charts of embryonic brain structures. Hum Reprod 2013 Nov 28. [Epub ahead of print] IF 4.670 Q1 P10 2. van Uitert EM, van der Elst-Otte N, Wilbers JJ, Exalto N, Willemsen SP, Eilers PH, Koning AH, Steegers EA, Steegers-Theunissen RP. Periconception maternal characteristics and embryonic growth trajectories: the Rotterdam Predict study. Hum Reprod 2013 Dec;28(12):3188-96. IF 4.670 Q1 P10 3. Reus AD, El-Harbachi H, Rousian M, Willemsen SP, Steegers-Theunissen RPM, Steegers EAP, Exalto N. Early first trimester trophoblast volume in pregnancies that result in live birth or miscarriage. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 42:577-584. IF 3.557 Q1 P10 4. Steegers-Theunissen RPM, Twigt J, Pestinger V, Sinclair KD. The periconceptional period, reproduction and long-term health of offspring: the importance of one-carbon metabolism. Human Reprod Update 2013; Nov-Dec;19(6):640-55. IF 8.847 Q1 P10 5. van Uitert EM, Exalto N, Burton G, Willemsen SP, Koning AHJ, Eilers PHC, Laven JSE, Steegers EAP, Steegers-Theuinissen RPM. Human embryonic growth trajectories and associations with fetal growth and birthweight. Human Reprod 2013 Jul;28(7):1753-61 IF 4.670 Q1 P10 6. van Uitert EM, Steegers-Theunissen RPM. Influence of maternal folate status on human fetal growth parameters. Mol Nutr Food Res. 2013; 57(4):582-95. IF 4.310 Q1 P10 7. Hammiche F, Laven JS, van Mil N, de Cock M, de Vries JH, Lindemans J, Steegers EAP, Steegers-Theunissen RPM. Tailored preconceptional dietary and lifestyle counselling in a tertiary outpatient clinic in the Netherlands. Human Reprod. 2011;26(9):2432-41 IF 4.670 Q1 P10
- Brief summaryIn de verloskunde, prenatale geneeskunde en voortplantingsgeneeskunde zijn de meeste ziekten complex en van onbekende ontstaanswijze. Interacties tussen maternale en paternale genen, condities en omgevingsfactoren, en onderliggende epigenetische en moleculair biologische processen, spelen een belangrijke rol. Door inzicht in de ontstaanswijze van ziekten vroeg in de zwangerschap of reeds vóór de zwangerschap (periconceptie periode), kunnen maternale en kinderlijke (foetale) morbiditeit en mortaliteit worden gereduceerd en mogelijk dus worden voorkómen. De hypothese dat zwangerschap een “stress” test is voor ziekten op latere leeftijd, zoals het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen, zal eveneens worden getoetst. De vier belangrijkste ziekten vóór en tijdens de zwangerschap die in het protocol nader worden beschreven zijn: 1) subfertiliteit 2) vasculaire zwangerschapscomplicaties 3) aangeboren afwijkingen van het kind 4) vroeggeboorten Tijdens het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van associaties en het (epi)genome en fenotype van uitkomsten en ziekten zullen worden bestudeerd. Patiëntenmateriaal (o.a. bloed, vruchtwater, placenta, lichaamsweefsels) zal op zorgvuldige wijze worden opgeslagen. Voor een deel zal gebruik worden gemaakt van restmateriaal.
- Main changes (audit trail)
- RECORD18-dec-2013 - 18-dec-2013


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl