search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Effects of implementation of the 'Pathway Palliative Care' in Maasstad Hospital


- candidate number17571
- NTR NumberNTR4597
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR27-apr-2014
- Secondary IDs2013/51 METC- regio Rotterdam (TWOR)
- Public TitleEffects of implementation of the 'Pathway Palliative Care' in Maasstad Hospital
- Scientific TitleEffects of implementation of the 'Pathyway Palliative Care' in Maasstad Hospital
- ACRONYM
- hypothesisImplementation of the 'Pathway Palliative Care' may lead to a rise in the percentage of patients with cancer who die outside the hospital.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedPalliative care , Cancer patients, Intervention
- Inclusion criteriaThe departments of Oncology/Hematology and Lung diseases of the Maasstad Hospital participate in the study. Patients over 18 years of age, who died of an oncological disease and that were known at the outpatient clinic and/or clinic of the relevant sections are included.
- Exclusion criteriaThe patients who were referred to another hospital for further treatment and/or guidance of the disease are excluded in the study.
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedno
- groupParallel
- Type2 or more arms, non-randomized
- Studytypeintervention
- planned startdate 1-mrt-2014
- planned closingdate1-okt-2016
- Target number of participants400
- InterventionsImplementation 'Pathway Palliative Care'
- Primary outcomePercentage of patients with underlying malignancy who died outside the hospital.
- Secondary outcome1) average number of days in hospital in the last 3 months of life

2)
A. Percentage of patients of whom the start of the palliative phase has been marked ('bad-news'-interview)
B. Percentage of patients of whom treatment restrictions has been reported
C. Percentage of patients preference 'where to die' has been reported

3) Percentage contact physician/nursing home physician in the last phase of life and after death.

4)
A. Percentage of patients who underwent a systemic anti-tumor treatment (chemotherapy) in the last 3 months of life
B. Percentage of patients with interventions (diagnostic / treatment) in the last 3 months of life

5) Quality of life and quality of care in the palliative terminal phase of the patient from the point of view of the survivors

6) Percentage patients where a pain-team / spiritual counselor / psychologist /social worker was involved in the last 3 months of life
- Timepoints* Pre-intervention phase: 12 months
* Implementation 'Pathway Palliative Care: 6 months running
* Post-intervention phase: 12 months
* Questionaire sent to the survivors 3 months after death
* Patient-file search
- Trial web site
- statusopen: patient inclusion
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIESDrs. A. Padt - Pruijsten, van der
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIESDrs. A. Padt - Pruijsten, van der
- Sponsor/Initiator Maasstad Hospital
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
Maasstad Hospital
- Publications
- Brief summaryDit studieproject betreft een interventie-onderzoek met een voor- en een nameting. De interventie bestaat uit het implementeren van het Zorgpad Palliatieve Zorg bij patiŽnten met kanker op de afdelingen Oncologie en Longziekten .
Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het gebruik van een Zorgpad Palliatieve Zorg in het Maasstad Ziekenhuis de kwaliteit van de palliatieve zorg voor patiŽnten met kanker verbetert. Het onderzoek heeft als primaire vraagstelling: leidt het gebruik van het ZPZ tot een stijging van het percentage patiŽnten met kanker dat buiten het ziekenhuis overlijdt. Als secundaire vraagstellingen zal worden onderzocht of het gebruik van het Zorgpad leidt tot minder ziekenhuis-opnamedagen in de laatste drie maanden van het leven, betere verslaglegging in het medisch dossier, betere communicatie naar de eerste lijn, minder onderzoeken / behandelingen in de laatste drie maanden en een betere kwaliteit van leven van de patiŽnten, bezien vanuit het oogpunt van de naasten.
Het onderzoek zal plaatsvinden op de afdelingen Oncologie en Longziekten in het Maasstad Ziekenhuis. Via het programma Trits worden patiŽnten geÔdentificeerd die overleden zijn nadat ze eerder voor hun oncologische aandoening door deze afdelingen behandeld zijn. Data verzameling vindt plaats vanuit dossieronderzoek en middels een vragenlijst naar kwaliteit van leven ingevuld door nabestaanden. De voor- en nameting zullen beiden naar schatting ťťn jaar in beslag gaan nemen.
- Main changes (audit trail)
- RECORD27-apr-2014 - 10-jun-2014


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl